Privacyvoorwaarden

Waarom worden persoonsgegevens vastgelegd?


Voor de uitoefening van een bedrijf is het noodzakelijk een groot aantal gegevens vast te leggen. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens van medewerkers/stagiairs. Het doel van deze registratie en verwerking van persoonsgegevens is meervoudig:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
  • voor de nakoming van een wettelijke verplichting;
  • voor gerechtvaardigd werkgeversbelang (noodzakelijk om bedrijfsactiviteiten uit te voeren);
  • voor de leidinggevende via de personeelssysteem.

De directie is verantwoordelijk voor de verwerking van de personeelsgegevens. De afdelingen HR en Salarisadministratie voeren de verwerking uit. Hiertoe hebben zij zowel “papieren” dossiers tot hun beschikking als een personeels- en salarissysteem.

Naast de overheid hebben alleen bovengenoemde afdelingen en de leidinggevende van de betreffende medewerker/stagiair toegang tot deze gegevens. Bovendien heeft elke medewerker/stagiair het recht aan de HR afdeling correctie van de gegevens te vragen. Hierbij gaat het om het verbeteren, aanvullen, wijzigen, verwijderen of afschermen van gegevens. Indien deze correcties het bedrijfsbelang en de wettelijke verplichting niet in de weg staan zal het verzoek van de medewerker/stagiair geaccepteerd worden.

Als laatste heeft elke medewerker/stagiair het recht een verzoek in te dienen, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Indien deze verwerkingen het bedrijfsbelang en de wettelijke verplichting niet in de weg staan, zal het verzoek van de medewerker/stagiair geaccepteerd worden. De verantwoordelijke voor deze gegevens dient binnen vier weken te laten weten of dit verzoek geaccepteerd zal worden.

Je persoonsgegevens worden bewaard volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) standaarden.